Poliüretanlar, tek bileşenli veya iki bileşenli sistemde üretilebilir. Her iki durumda da mevcut olan suyun izosiyanat ile reaksiyonu sonucu karbondioksit gazı oluşur ve nihai bileşikte gaz kabarcık oluşumuna neden olabilir. ARTABSORBER 3A Poliüretan sistemlerde Poliole katılan Nem Alıcı katkı maddesidir. Poliol ile iyice karıştırıldıktan sonra izosiyanat ile karıştırılır. Reaksiyonda çıkan Su ve Karbondioksit absorbe edilir.

Nem alıcı absorber4